A kuratórium döntései

Beszámolók

2022. évi beszámoló (PDF)
2021. évi beszámoló (PDF)
2020. évi beszámoló (PDF)
2019. évi beszámoló (PDF)
2018. évi beszámoló (PDF)
2017. évi beszámoló (PDF)
2016. évi beszámoló (PDF)
2015. évi beszámoló (PDF)
2014. évi beszámoló (PDF)
2013. évi beszámoló (PDF)
2012. évi beszámoló (PDF)
2011. évi beszámoló (PDF)

OBH Igazolás

 

 

2020.02.05

A Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 2020.02.05-én megtartott ülésén döntéseket hozott. A kuratórium ülésére azért került sor, mert az alapító és kuratóriumi tag Zeke Gyula, 2019. november 22-én elhalálozott. Az alapító halálesete folytán az alapító okirat rendelkezései értelmében az új alapítói joggyakorló Domonkos László István. A kuratórium az elhunyt kuratóriumi tag helyére új kuratóriumi tagot választott Tankó Károly személyében. Az alapítói jogok gyakorlójának halála esetére szólóan új alapító jogok gyakorlására jogosult személyt jelölését fogadta el Fekete István személyében. A kijelölést és a megválasztott tisztség ellátását nevezettek elfogadták. Az alapító okirat ilyen tartalommal történő módosítását a bíróság felé az eljárásra meghatalmazott ügyvéd benyújtotta.

Részletes döntések:

1/2020 (02.05) számú kuratóriumi határozat

Alapítói jogok gyakorlója: 2019. november 23. naptól Domonkos László Istvánt (Anyja születési neve: Rostás Julianna, lakcíme: 1071 Budapest, Dembinszky utca 7. I. em. 9.) az Alapító Okirat IX. pontja alapján.

2/2020 (02.05) számú kuratóriumi határozat

Kuratórium harmadik tagja: Tankó Károly (Anyja születési  neve: Petői Ilona; lakcím: 1125 Budapest, Vilma utca 3.) tag.

3/2020 (02.05) számú kuratóriumi határozat

A kuratórium tudomásul veszi, hogy az alapítói jogok kijelölt gyakorlója Domonkos László István halálát követően Fekete István (Anyja születési neve: Kajári Irén Erika, lakcíme: 8127 Aba Kossuth Lajos utca 225.)

4/2020 (02.05) számú kuratóriumi határozat

Az alapítói jogok gyakorlója a 2016. július 22. napon kelt legutóbbi Alapító Okiratot a jelen döntéseknek is megfelelően módosítja, azt aláírásával ellátja a módosítást az alapítvány kuratóriuma tudomásul veszi.

A kuratórium megállapítja, hogy a fenti 1-4/2020 számú kuratóriumi határozatok egyhangúlag születtek, azok szóban kihirdetésre kerültek, minden érintett jelen volt, azt írásban is megkapta, átvette, azok az alapítvány www.trianoniszemle.hu honlapján egyidejűleg közzétételre kerülnek.