Repertórium

Lapszám Szerző Cím alcím Oldalszám pdf
2022 Szidiropulosz Archimédesz Kisebbségi sors, megalázottság, megmaradás (bevezetés) 52 -
2022 Vári Fábián László Petőfi Dardzsilingben 51 -
2022 Arany János Széchenyi emlékezete 29 -
2022 Vasárnapi Ujság Deák Ferencz előterjeszti fölirati javaslatát 21 -
2022 Döbrentei Kornél Magyarok kenyere 19 -
2022 Wass Albert Szentek zendülése 11 -
2022 Dsida Jenő Napkelet felé... 10 -
2022 Semjén Zsolt Beköszöntő 5 -
2022 Reményik Sándor Efialtesek 7 -
2022 Medvigy Endre A transzilvanizmus 43 -
2022 Maróthy Csaba Párhuzamos életrajzok 96 -
2021 / 5 Tolnai Világlapja Tolstoj (?) és Björnson Apponyi ellen 62 -
2021 / 5 József főherceg naplójából Gróf Tisza István menesztésének folyamata 163 -
2021 / 5 Szabó Dezső Szabó Dezső válasza 98 -
2021 / 5 Mikszáth Kálmán Tisza István beszél - Országgyűlési karcolat 106 -
2021 / 5 Köő Artúr A magyar parlamentarizmus történetének egyik legbotrányosabb beszéde 42 -
2021 / 5 Gróf Apponyi Albert Első politikai befolyások - A konzervatív iskola 27 -
2021 / 5 Gratz Gusztáv A koalíció agóniája és bukása 19 -
2021 / 5 Angyal Dávid Mohács 6 PDF
2021 / 5 Réz Mihály Gondolatok gróf Tisza Istvánról 70 -
2021 / 5 Tőkéczki László Tisza István a magyarságról, a Monarchiáról és a háborúról 66 -
2021 / 5 Tóth Marcell Egy ellenforradalmár gróf - Károlyi Gyula 199 -
2021 / 5 Anka László Gróf Apponyi Albert - A nemzet ügyvédje 32 -
2021 / 5 Miklós Péter "A nemzet csak szeretetből élhet" - Gróf Bethlen István 168 -
2021 / 5 Gulyás László Gróf Bánffy Miklós külügyminiszteri tevékenysége 177 -
2021 / 5 Ujváry Gábor Klebelsberg Kuno és a trianonra adott válaszok 190 -
2021 / 5 Szidiropulosz Archimédesz Tisza "bukásában győzött" 75 -
2021 / 5 Szidiropulosz Archimédesz A szabadelvű Tisza István üzenete 65 -
2021 / 5 Nyári Gábor Teleki Pál történelmi szerepe és öröksége 115 -
2021 / 5 Raffay Ernő Gróf Apponyi Albert, a Regnum Hungariae védelmezője 11 -
2021 / 5 Horánszky Nándor Küzdőpontok Tisza István pályáján 110 -
2021 / 5 Kőrösi Mária Gondolatok térképezhető történelmünkhöz 134 -
2021 / 5 József főherceg naplójából József főherceg és Tisza István 108 -
2021 / 5 George A. Birmingham Angol könyv Tisza Istvánról 100 -
2021 / 5 Gróf Tisza István Szabadgondolkodás 95 -
2021 / 5 Keleti Újság Apponyi Albert a magyar nemzet halottja 60 -
2021 / 5 Gróf Apponyi Albert Kossuth halála 58 -
2021 / 5 Pekár Gyula Apponyi mint szónok 54 -
2021 / 5 Neller Mátyás Politika és nemzetnevelés 139 -
2021 / 5 Gabányi János A világháború után az összeomláskor 158 -
2021 / 5 Kásler Miklós Előszó 5 PDF
2021 / 5 József főherceg naplójából József főherceg - A homo regius 165 -
2021 / 5 József főherceg naplójából A koronázásról - IV. Károly - Tisza István - József főherceg 156 -
2021 / 5 Széki Teleki Pál A magyar jövő kilátásai 128 -
2021 / 5 Nánay Mihály József Ágost főherceg szerepe a Károlyi - kormány és a Tanácsköztársaság idején 143 -
2021 / 5 József főherceg naplójából A magyar vitézség nagy napjai - képek a háborúból 154 -
2021 / 5 Széki Teleki Pál Hazánk és a jövő Európája 140 -
2021 / 4 Móra Ferenc A sír, hol nemzet süllyed el… 49 -
2021 / 4 Balajthy Ferenc Ami egyszer elveszett (vers) 55 -
2021 / 4 Döbrentei Kornél A tehetség jellem is 34 -